Kontakt

Napisz do nas lub zadzwoń – Biuro handlowe czynne jest w godzinach 8:00 – 16:00.

e-mail: welmax@welmax.pl
telefon lub faks: +48 61 661 07 31

Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Odbiorcami moich danych mogą być zaufane podmioty współpracujące ze Spółką na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat jednak nie krócej niż okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Zostałem/am poinformowany/a o: prawie wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowo obowiązek informacyjny znajduje się na stronie Polityka bezpieczeństwa