e-Prawnik

welmax opinie
E-prawnik odpowiada

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najczęściej zadawanych pytań dotyczących podstawowych kwestii prawnych.

1. Co mam zrobić, jeżeli chcę odstąpić od zawartej na pokazie umowy sprzedaży?

Odp. Klient powinien w ciągu 14 dni kalendarzowych dostarczyć sprzedawcy oświadczenie na piśmie z informacją na temat odstąpienia od umowy. Dokument taki może być dostarczony osobiście lub listownie (ważna data pieczątki na kopercie). Wzór oświadczenia każdy klient powinien otrzymać przy zawieraniu umowy sprzedaży.

2. Ile mam czasu na zwrot towaru zakupionego na pokazie?

Odp. W przypadku odstąpienia od umowy, klient powinien zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, na koszt klienta do miejsca wskazanego przez sprzedawcę.

3. Czy odstąpienie od umowy sprzedaży jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy kredytowej, na zakup towaru (kredyt wiązany)?

Odp. Tak. Odstąpienie umowy sprzedaży jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy kredytowej.

4. W jakim okresie należy spodziewać się zwrotu pieniędzy za oddany towar?

Odp. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

5. Czy sprzedawca może ograniczyć prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.

Odp. Sprzedawca nie ma możliwości wyłączenia lub ograniczenia w umowie warunków odstąpienia od kupna.