Kontakt

Biuro handlowe

ul. Wieruszowska 12/16
60-166 Poznań
tel./fax: 61 661 07 31
e-mail: welmax@welmax.pl

Wypełnij formularz

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam dobrowolną zgodę na zbieranie, wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie w dowolnej formie moich danych osobowych zawartych w formularzu w powyższych zakresach przez podmioty trzecie w stosunku do administratora danych, w tym w szczególności przez inne podmioty, którym dane te zostaną przekazane w jakiejkolwiek formie i na dowolnej podstawie (w tym podmioty, które zakupią te dane od aktualnego administratora danych). Administratorem danych osobowych jest Welmax + sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej 12/16. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celach marketingowych i handlowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych na adres e-mail od administratora danych, podmiotów powiązanych z nim osobowo i/lub kapitałowo lub podmioty trzecie. Mają Państwo prawo wglądu (dostępu) do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Ponadto, w przypadku przekazania bazy danych zawierającej Państwa dane innemu podmiotowi, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania dalszego przetwarzania tych danych osobowych przez nowego administratora danych (w tym podmiot, który zakupił bazę). Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania opisanych powyżej celów.
Zgoda może być wycofana w każdym czasie.